Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Sekundárna erytrocytóza z pohľadu hematológa
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2014
Zvýšené hodnoty hemoglobínu a hematokritu odrážajú zvýšený pomer masy červených krviniek k objemu plazmy. Pri pravej erytrocytóze ide o absolútne zvýšenú masu červených krviniek. Predstavuje ju primárna polycytémia, choroba, ktorá vzniká mutáciou hematopoetickej kmeňovej bunky alebo progenitorových buniek a ktorá vedie k nárastu masy červených krviniek. Zvýšené hodnoty parametrov červeného krvného obrazu má aj sekundárna erytrocytóza, ktorá je však vyvolaná rôznymi faktormi nezávislými od funkcie hematopoetickej kmeňovej bunky a ktorá môže byť vrodená alebo získaná. Relatívna erytrocytóza vzniká ako následok zníženého objemu krvnej plazmy. Idiopatická erytrocytóza je pojem rezervovaný pre prípad, keď sa nedokázala primárna polycytémia ani sekundárna erytrocytóza. Správna a rýchla diagnostika uvedených stavov hrá dôležitú úlohu pri nasadení adekvátnej liečby.
primárna polycytémia sekundárna erytrocytóza (polyglobúlia) erytropoetin hypoxia erytrocytóza novorodencov, methemoglobín
Interná med. 2014; 14 (3): 93-97
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by