Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Rôzne
Sekundárne protilátkové deficity a využitie intravenóznych imunoglobulínov
Jiří Slíva
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2020
Protilátkový deficit je jednoduché označenie pre pestrú zmes patologických stavov primárnej alebo sekundárnej etiológie. Primárny deficit (PAD) sa vzťahuje na heterogénnu skupinu geneticky podmienených porúch charakterizovaných zhoršenou tvorbou alebo funkcií protilátok. Prevalencia PAD sa pritom udáva asi 1 prípad na 2-tisíc detí, respektíve 1 prípad na 1 200 osôb v akomkoľvek veku. Sekundárne imunodeficity (SID) chápeme ako stavy vyvolané celou plejádou najrôznejších vonkajších faktorov, akými sú malnutrícia, patologický proces postihujúci B lymfocyty, infekcia vírusom HIV, malária, neutropénia alebo mnohé liečivá. Etiológia je tak často multifaktoriálna. Z uvedeného je tak zrejmé, že ich prevalencia je až 30-krát vyššia, avšak na rozdiel od PAD je imunodeficit reverzibilný pri odznení vyvolávajúcej príčiny.
protilátkový deficit intravenózny imunoglobulín
Interná med. 2020; 20 (5): 231-234
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by