Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skórovacie systémy chronických hepatitíd v pečeňovej biopsii - ich význam a aplikácia v praxi
Vladimír Bartoš, Ľudovít Lauko, Dušan Krkoška, Renáta Szépeová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Biopsia pečene je štandardné vyšetrenie v diagnostike pečeňových ochorení. Zvlášť dôležitú úlohu zohráva v hodnotení gradingu a stagingu chronických hepatitíd. Hoci už bolo navrhnutých mnoho histologických skórovacích systémov, rôzne ďalšie zohrávajú stále svoj význam v klinických výskumoch. V mnohých medicínskych centrách sa používa najmä Ishakovo skóre. Podľa tohto systému sa stupeň aktivity hodnotí ako minimálny (1 - 3 body), mierny (4 - 8 bodov), stredne ťažký (9 - 12 bodov) a ťažký (13 - 18 bodov) a stupeň fibrózy sa hodnotí podobne (1 - 6 bodov). Autori článku podávajú základné informácie o vzniku a aplikácii skórovacích systémov v súčasnosti a popisujú ich výhody a nevýhody. Konštatujú, že semikvantitatívne histologické skórovanie je užitočné najmä v klinických štúdiách a výskumoch chronických hepatitíd a menej relevantné v bežnej klinickej praxi. Tradičný histologický popis by mal vždy zostať základnou súčasťou rutinného histomorfologického vyšetrenia.
chronické hepatitídy grading staging skórovacie systémy
Interná med. 2006; 6 (1): 33-37
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by