Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Skríning a včasná diagnostika zhubných nádorov
Kristína Križanová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Zdravotníctvo má dôležitú úlohu v sekundárnej prevencii neskorých a neliečiteľných štádií nádorových ochorení tým, že odporúča, pripravuje a vykonáva rozsiahle akcie zamerané na vyhľadávanie včasných, asymptomatických a liečiteľných štádií ochorenia. Skríningové programy majú byť celospoločenské a dostupné každému. Sústreďujú sa na ochorenia, ktoré sú v iniciálnom štádiu liečiteľné a majú vysokú populačnú incidenciu. Vyhľadávacie metódy musia byť šetrné, neinvazívne a nákladovo prijateľné. Najlepšie prepracované sú skríningové stratégie pre karcinómy krčka maternice, karcinómy prsníka a karcinómy kolorekta. Terciárna prevencia je zameraná na prevenciu progresie nádorového ochorenia a zbytočného utrpenia.
nádory príznaky včasná detekcia karcinómu všeobecná primárna zdravotná starostlivosť
Interná med. 2010; 10 (5): 260-264
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by