Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Sledovanie solídnych lézií obličiek do priemeru 4 cm – porovnanie rastu a progresie lézií s patologickým a bez patologického postkontrastného vysycovania
Peter Weibl, Ivan Lutter, Milan Obšitník, Marek Ondriš, Matulliah Karwandgar, Martin Romančík, Táňa Gajdošová, Marína Kraľovičová, Martin Blažek
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2006
Cieľ práce: Cieľom práce je poukázať a vyhodnotiť progresiu solídnych lézií obličiek s patologickým a bez patologického postkontrastného vysycovania v priebehu sledovania pomocou kontrolných CT vyšetrení. Materiál a metódy: V tejto prospektívnej štúdii bolo zahrnutých a rozdelených 19 pacientov do 2 skupín: 1. 10 pacientov vo vysokom operačnom riziku, pokročilom veku, resp. na žiadosť samotného pacienta nepodstúpiť operačný výkon s nálezom solídnej lézie obličky, kde pre všetky lézie bolo typické patologické postkontrastné vysycovanie (> 15 - 20 HU); 2. 9 pacientov s nálezom solídnej lézie obličky bez patologického zvýšenia denzity (< 15 HU na postkontrastných skenoch). Priemerná veľkosť lézie bola 2,9 cm (rozmedzie od 1,9 do 3,5 cm) - v skupine 1.; 3,1 cm (rozmedzie od 1,5 do 4 cm) - v skupine 2. Priemerný čas sledovania bol 2,5 a 2,1 rokov (rozmedzie 1 až 3 roky) pre uvedené skupiny. Výsledky: Priemerné zväčšenie priemeru sledovanej lézie v skupine 1. bolo po 12 mesiacoch 0,5 cm (rozmedzie od 0,1 do 0,9 cm); 1 pacient podstúpil radikálnu nefrektómiu (histológia potvrdila karcinóm obličky pT1b, Fuhrman Gr. 3). V skupine 2. 2 pacienti podstúpili parciálnu nefrektómiu vzhľadom na signifikantné zvýšenie denzity lézie (histológia – karcinóm obličky pT1a, Fuhrman Gr. 1 - 2), priemerné zväčšenie priemeru v tejto skupine po 12 mesiacoch bolo 0,2 cm (rozmedzie od 0,1 do 0,5 cm). Záver: Prevažná väčšina malých obličkových lézií do priemeru 3 - 4 cm s patologickým zvýšením denzity rastie pomaly v priebehu sledovania. Sledovanie lézií bez patologického zvýšenia denzity na postkontrastných skenoch sa zdá byť efektívnou metódou. Lézie s patologickým zvýšením denzity rastú v priemere 2,65 x > v porovnaní s léziami bez patologického zvýšenia denzity.
solídna lézia obličky malé obličkové masy lézia obličky s patologickým a bez patologického vysycovania sledovanie a progresia karcinómu obličky
Klin. urol. 2006; 2 (2): 85 - 88
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by