Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2018
Pôvodné práce
Ulipristalacetát a embolizácia uterinných artérií v liečbe myómov maternice
M. Redecha, P. Papcun, M. Mižičková, V. Javorka, S. Redechová, M. Križko ml., I. Hollý, M. Gábor, M. Foltín, J. Záhumenský, K. Holomáň
Prehľadové práce
Manažment terapie myómov
R. Školka, J. Višňovský, K. Dókuš
Konzervatívna liečba myómov maternice
K. Kanaba
Možnosti farmakologickej liečby myómov
M. Ňachajová, J. Višňovský, T. Bielik, E. Kúdela, A. Gondová, J. Danko
Mechanizmus a efektivita účinku ulipristalacetátu
E. Kúdela, M. Ňachajová, J. Višňovský, J. Danko
Manažment myómov a ich vplyv na graviditu
M. Harbuláková, H. Habánová, Ľ. Turkota, I. Rusňák
List redakcii
Reakcia na pripomienky MUDr. Ladislava Masáka, CSc.
M. Redecha
Správy
Univerzitný profesor MUDr. Dušan Brucháč, CSc. (1923 – 1988) 95. výročie narodenia
M. Valent
Zápisnica z priebehu volieb do výboru a do revíznej komisie SGPS na roky 2018-2022
E. Lányi
Zápisnica zo spoločnej schôdze nového a odstupujúceho výboru SGPS a revíznej komisie konanej dňa 21. júna 2018 o 19,00 hod. Nižnej (1-1/2018)
Zápisnica zo zjazdu SGPS konaného dňa 22. 6. 2018 v Nižnej
M. Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by