Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
Témy časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo 3/2019
Pôvodné práce
ANALÝZA SKRÍNINGU OCHORENÍ ŠTÍTNEJ ŽĽAZY V TEHOTENSTVE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
J. BIELIK, V. KMEČOVÁ, M. BIELIK, M. FAKTOR
PRENATÁLNA DIAGNOSTIKA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB SRDCA
A. ČUNDERLÍK
SEXUÁLNY ŽIVOT PRI FORSÍROVANOM PLÁNOVANOM RODIČOVSTVE
M. GÁBOR, E. LACKOVÁ, A. ČUNDERLÍK, K. JANDOVÁ , I. RUSŇÁK
Prehľadové práce
DIAGNOSTIKA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH CHÝB V PRVOM TRIMESTRI POMOCOU FAREBNÉHO DOPPLEROVSKÉHO MAPOVANIA
R. DANKOVČÍK, S. JÁNOŠOVÁ, T. KOIPISH, K. HATIAR, A. VAŠKOVÁ, M. RUDNAY
KOMPLEXNÝ POHĽAD NA SRDCOVÚ CHYBU V PRENATÁLNOM OBDOBÍ
M. HOLÁŇ
VÝZNAM FETÁLNEJ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTIKE KONOTRUNKÁLNYCH VRODENÝCH CHÝB SRDCA
P. OLEJNÍK, M. KALDARÁROVÁ, P. TITTEL
MANAŽMENT STAROSTLIVOSTI O NOVORODENCA S PRENATÁLNE DIAGNOSTIKOVANOU VÝVOJOVOU CHYBOU SRDCA
J. ČAJKOVÁ, L. LEGÉŇOVÁ, V. KERNIOVÁ, S. MIKULAJOVÁ
PATOLÓGIE PUPOČNÍKA A NÁHLA INTRAUTERINNÁ SMRŤ PLODU
M. DUBČÁKOVÁ, R. OŽVOLDOVÁ, P. ŠTENCL, Z VÁCLAVOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, E. KORŇANOVÁ
Kazuistiky
PRIMÁRNE FETÁLNE TUMORY SRDCA – KAZUISTIKA
H. HABÁNOVÁ, A. ČUNDERLÍK, I. RUSŇÁK
Správy
Pripomienky k navrhovaným zmenám zákona o umelom prerušení tehotnosti
P. Kováč, J. Záhumenský
Pripomenutie univerzitného profesora MUDr. Ernesta Dlhoša, DrSc. (1910 – 1994)
M. Valent
STANOVISKO VÝBORU SEKCIE PERINATÁLNEJ MEDICÍNY SGPS K LIEČIVÁM POUŽÍVANÝM PRI INDUKCII PÔRODOV
J. ZÁHUMENSKÝ, P. KAŠČÁK, M. KORBEĽ
Kreátor a realizátor slovenskej zdravotníckej literatúry
M. Valent
ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA VÝBORU A REVÍZNEJ KOMISIE SGPS (5-3/2019) KONANÉHO DŇA 20. 6. 2019 Z PRÍLEŽITOSTI VI. SPOLOČNEJ KONFERENCIE SGPS A ČGPS V BRATISLAVE
M. Redecha
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Slovenská gynekológia
a pôrodníctvo
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by