Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická štúdia
Slovensko-poľská štúdia: liečba pacientov s metabolickým syndrómom v podmienkach bežnej internistickej praxe výsledky sledovania v ramene nics – slovensko
Andrej Dukát, Zbigniew Gaciong, Piotr Abramczyk
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2009
V roku 2007 prebehla medzinárodná štúdia NICS v dvoch susedných krajinách Európy (v Poľsku a na Slovensku), ktorá sledovala rizikových pacientov s metabolickým syndrómom podľa identického protokolu. Tým bolo možné neskoršie sledovanie bežnej klinickej praxe dvoch odlišných populácií a krajín. Štúdiu navrhlo Poľsko a Slovensko realizovalo štúdiu v našich podmienkach podľa identického protokolu. Sledovanou skupinou boli pacienti s metabolickým syndrómom, ktorý predstavuje v oboch krajinách značný zdravotný, spoločenský i ekonomický problém. Liečivom, ktoré bolo vybrané na sledovanie, bol kardiometabolický sartan - telmisartan v dávke 80 mg raz denne. Cieľom bolo vyhodnotiť jeho vplyv u pacientov s hypertenziou v podmienkach reálnej klinickej praxe s ohľadom na vybrané metabolické parametre a účinnosť liečby. Priemerný pokles hodnôt krvného tlaku po trojmesačnej liečbe telmisartanom 80 mg denne predstavoval o 29,4 mmHg systolického a 15,7 mmHg diastolického krvného tlaku. Došlo tiež k významnému poklesu hladín celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, triacylglycerolov, glykémie nalačno i k zlepšeniu kompenzácie diabetu hodnoteného parametrom HBA1C.
kontrola hypertenzie v krajine klinická prax liečba telmisartan
Interná med. 2009; 9 (9): 417-420
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by