Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Spontánna regresia cushingovho syndrómu – kazuistika a literárny prehľad
Marek Felšöci, Hedviga Wagnerová, Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Intermitentný (cyklický) Cushingov syndróm (CS) je zriedkavou formou ochorenia, charakterizovanou opakovanými vzplanutiami a remisiami, pričom za všeobecne akceptované kritériá sa považujú tri epizódy hyperkortizolizmu prerušené dvoma intervalmi jeho normoprodukcie. Frekvencia cyklov sa intra- a interindividuálne líši, varíruje od 10 epizód za 3 mesiace až po 2 epizódy v priebehu 5 rokov. Doteraz bolo celosvetovo popísaných len 65 prípadov tohto ochorenia. Cyklický CS je v 54 % centrálnej etiológie, v 26 % je príčinou ektopický ACTH produkujúci tumor, 11 % je adrenálneho pôvodu, vo zvyšných prípadoch sa ochorenie nepodarí zaklasifikovať. Patofyziológia ochorenia nie je dodnes úplne objasnená. Klinické znaky cyklického CS sú obdobné ako u necyklického, ich klinická manifestácia je však rôzna. Fluktujúci klinický obraz a od času závislé laboratórne nálezy robia ochorenie ťažko diagnostikovateľným. Autori prezentujú kazuistiku 66-ročnej pacientky s diagnózou závažného hyperkortizolizmu, ktorý v priebehu troch mesiacov spontánne regredoval.
intermitentný Cushingov syndróm cyklický Cushingov syndróm hyperkortizolizmus
Interná med. 2008; 8 (2): 106-109
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by