Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Správa hlavného odborníka
Správa hlavného odborníka MZ SR pre urológiu o operačnej činnosti lôžkových oddelení za rok 2017
Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Cieľ: Zámerom tohto článku je podať informáciu hlavného
odborníka o operačnej aktivite urologických lôžkových zariadení
v Slovenskej republike v roku 2017.
Materiál a metódy: V práci je sledovaná operačná aktivita
21 urologických lôžkových pracovísk, vo vybraných operačných
činnostiach za rok 2017. Skúmané operačné aktivity, sú aj súčasťou
štatistického zisťovania v Národnom centre zdravotníckych
informácií (NCZI).
Klin urol 2018; 14 (3): 131 – 135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by