Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Sú ace inhibítory a sartany bezpečné pri renálnej insuficiencii ? čo hovoria nové odporúčania ?
Silvester Krčméry, Rastislav Tahotný, Klára Soláriková, Zuzana Gábrišová-Straková
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2010
Artériová hypertenzia sa u pacientov s chronickým ochorením obličiek vyskytuje čoraz častejšie. Niektoré skupiny antihypertenzív sú podľa odporúčaní K-DOQI preferované u pacientov s nefropatiou. Optimálne kombinácie liečiv sa významným spôsobom podieľajú na orgánovej protekcii. Viaceré klinické štúdie naznačujú, že kombinovaná terapia ACEI a sartanmi môže byť účinnejšia ako monoterapia v redukcii proteinúrie a v spomalení progresie renálnej insuficiencie. V svetle súčasných poznatkov sú kandidátmi na liečbu touto kombináciou len niektoré skupiny chorých s chronickou nefropatiou (pacienti s proteinúriou > 1 g/24 hod., s rýchlo postupujúcim úbytkom glomerulovej filtrácie v rámci aktivity chronickej glomerulonefritídy, diabetickej nefropatie, a pod.). Potenciálnymi rizikami kombinácie ACEI a sartanov sú hlavne zhoršenie renálnej anémie a hyperkaliémia.
ACE inhibítory sartany kombinovaná liečba
Interná med. 2010; 10 (7-8): 386-390
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by