Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby pľúcnej hypertenzie
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Pľúcna hypertenzia (PH) je definovaná ako zvýšenie stredného tlaku v pľúcnici nad 25 mmHg. Benátska klasifikácia PH z roku 2003 prihliada na anatómiu a etiopatogenézu zmien v pľúcnom obehu. Skríning PH sa vykonáva Doppler-echokardiografickým vyšetrením. Pravostranná srdcová katetrizácia má potvrdiť diagnózu závažnej symptomatickej PH pred podaním vazodilatačnej liečby, ktorú donedávna predstavovali blokátory kalciového kanála. Zlepšenie prognózy pacientov s PH umožnilo až zavedenie prostacyklínu a jeho analógov, blokátorov endotelínového receptora a inhibítorov fosfodiesteráz, ktoré zasahujú aj do vazoproliferatívnych procesov. Intervenčná a chirurgická liečba PH zahŕňa pľúcnu endarterektómiu, atriálnu septostómiu a transplantáciu pľúc. Vyšetrovanie a liečba pacientov s PH má byť vzhľadom na zriedkavosť výskytu sústredená do špecializovaných centier.
pľúcna hypertenzia pravostranná srdcová katetrizácia prostacyklín transplantácia pľúc
Interná med. 2007; 7 (1): 20-24
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by