Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasnosť a perspektívy inzulínovej liečby
Zbynek Schroner
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2007
Liečba inzulínom je základným pilierom komplexnej starostlivosti o pacientov s DM 1. typu, keďže pacienti s týmto typom DM sú životne závislí na exogénnom podávaní inzulínu. Najoptimálnejším spôsobom substitučnej inzulínovej liečby u diabetikov 1. typu je intenzifikovaný inzulínový režim (režim bazálnej dávky a bolusov), ktorý najlepšie napodobňuje fyziologickú sekréciu inzulínu. U diabetikov 2. typu nie je síce podávanie inzulínu nevyhnutné pre zachovanie života, avšak približne v období 5 - 10 rokov od stanovenia diagnózy, väčšina diabetikov 2. typu vyžaduje liečbu inzulínom na dosiahnutie cieľových hladín glykovaného hemoglobínu (HbA1c) a iných parametrov glykemickej kompenzácie. V súčasnosti v Slovenskej republike používame iba humánne inzulíny. Inzulínové analógy vznikajú úpravami prirodzenej molekuly inzulínu. Inzulínové analógy lepšie napodobňujú fyziologickú postprandiálnu (lispro, aspart, glulisín) alebo bazálnu (glargín, detemir) sekréciu inzulínu. Perspektívou inzulínovej liečby sú neinjekčné liekové formy inzulínu (inhalačný, orálny, transdermálny a tabletový inzulín). V tomto roku (zatiaľ len v USA) už bolo schválené používanie inhalačného inzulínu Exubera. Uvedenie Exubery do klinickej praxe v Slovenskej republike sa očakáva v blízkej budúcnosti.
inzulínová liečba humánne inzulíny inzulínové analógy DM 1. typ DM 2. typ inhalačný inzulín
Interná med. 2007; 7 (1): 7-15
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by