Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Súčasný pohľad na homocysteín vo svetle poznatkov z klinických štúdií
Martin Čaprnda a Katarína Rašlová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2006
Homocysteín je aminokyselina, predstavujúca produkt demetylácie metionínu. Mierne zvýšená hladina homocysteínu v plazme je asociovaná so zvýšeným rizikom aterosklerózy. Kyselina listová, vitamín B6 a B12 sú kofaktory odbúravania homocysteínu. Viaceré štúdie zistili, že podávanie týchto vitamínov vedie k poklesu hladiny homocysteínu v plazme, ale výsledky randomizovaných klinických štúdií VISP, NORVIT a HOPE TOO však nedokázali u pacientov pokles výskytu kardiovaskulárnych príhod napriek dokázanému poklesu hladiny homocysteínu. Tieto výsledky nemusia automaticky znamenať chybnosť teórie o homocysteíne ako rizikovom faktore aterogenézy; existuje viacero názorov, prečo suplementácia vitamínmi B6, B12 a kyselinou listovou nepriniesla klinický benefit pre pacientov. Bude potrebné zvážiť alternatívne mechanizmy ovplyvnenia metabolizmu homocysteínu.
homocysteín kyselina listová vitamín B6 vitamín B12 ateroskleróza
Interná med. 2006; 6 (6): 344-347
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by