Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm multiorgánovej dysfunkcie – 2. časť diagnostika, klinicko-laboratórny monitoring a liečba
Roman Záhorec, Tomáš Veselovský, Daniel Cintula
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2008
Práca sa zaoberá včasnou diagnostikou, monitoringom a možnosťami liečby multiorgánovej dysfunkcie. Intenzívna starostlivosť o pacienta s MODS musí byť komplexná, začatá včas, nepretržitá, multimodálna a tímová. Zahrňuje podporu hemodynamiky, transportu a dodávky kyslíka, podporu energetiky buniek, hemokoagulácie a homeostázy vnútorného prostredia, nutričnú podporu metabolizmu, moduláciu endokrinného systému a imunity.
Kľúčové slova: syndróm multiorgánovej dysfunkcie, modulácia imunitného systému, dodávka kyslíka, bioenergetika bunky a mitochondrie
Interná med. 2008; 8 (11): 570-578
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by