Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Syndróm polycystických ovárií a kardiometabolické riziko
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2018
Syndróm polycystických ovárií (PCOS) je najčastejšou príčinou hyperandrogénneho stavu a najčastejšou príčinou infertility žien. Je známe, že PCOS sa často asociuje s metabolickým syndrómom (MS), resp. jeho komponentmi, a predstavuje významne vyššie riziko kardiovaskulárnych chorôb. Vzťah medzi steroidnými hormónmi a kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi je predmetom mnohých štúdií. Viacero z nich potvrdilo priamy vzťah medzi viscerálnym tukom a hladinou testosterónu v sére. Taktiež bola dokumentovaná asociácia testosterónu s inzulínom, glykémiou a triacylglycerolmi pri PCOS. Asi 30 % žien s PCOS má zvýšené hladiny adrenálnych androgénov, najmä  dehydroepiandrosterónu (DHEA) a jeho sulfátu (DHEAS). Väčšinou ide o štíhle pacientky, ktoré majú nižšie kardiovaskulárne riziko. Liečba PCOS je okrem ovplyvnenia ovariálneho cyklu, fertility a hyperandrogénneho stavu zameraná na ovplyvnenie kardiovaskulárneho rizika. Pacientky sa stratifikujú na rizikové a vysokorizikové a u všetkých žien s PCOS sa odporúča pravidelný skríning krvného tlaku, obvodu pása, body mass indexu, lipidového profilu a glukózovej tolerancie.
 
Cardiometabolic risk of the polycystic ovary syndrome
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common cause of hyperandrogenic state and also the most common cause of infertility in women. There is evidence that PCOS is associated with the metabolic syndrome (MS) or its components and represents a significantly higher risk of cardiovascular morbidity. Relationship between steroid hormones and cardiovascular risk factors has been evaluated by many studies. Majority of them confirmed a positive association between visceral fat and serum testosterone levels. In addition association of testosterone with insulin, glycemia and triacylglycerols has been demonstrated by many studies. Approximately 30% of women with PCOS have increased levels of adrenal androgens, especially dehydroepiandrosterone (DHEA) and its sulphate (DHEAS). It occurs in non obese PCOS women who have lower cardiometabolic risk. Treatment of PCOS includes management of chronic anovulation and infertility, managment of hyperandrogenic state. Treatment should be focused on cardiometabolic risk factors. All PCOS women should be followed up for measurement of waist circumference, body mass index, blood pressure, glucose metabolism and lipid profile.
Keywords: polycystic ovary syndrome, obesity, insulin resistance, dyslipidemia, androgens
syndróm polycystických ovárií inzulínová rezistencia obezita dyslipidémia androgény
Interná med. 2018; 18 (11): 453-456
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by