Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Systémová mastocytóza
Ján Lazúr
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2017
Mastocytóza je skupina zriedkavých klonálnych chorôb charakterizovaná abnormálnou expanziou a akumuláciou neoplastických mastocytov. Klinicky sa prejavuje veľmi heterogénne, od izolovanej kožnej choroby (CM), najmä u detí, až po rôzne stupne systémovej mastocytózy (SM) pozorované u dospelých. Klasifikácia WHO delí SM na indolentnú SM (ISM) so symptómami predominantne spôsobenými degranuláciou mastocytov, na agresívnu SM (ASM), SM s asociovanou hematologickou neopláziou (SM-AHN) a mastocytovú leukémiu (MCL), charakterizované orgánovou dysfunkciou z mastocytovej infiltrácie. Základným diagnostickým krokom býva biopsia kože a kostnej drene, kľúčovým je multifokálny nález zhlukov morfologicky abnormálnych mastocytov. Liečba je paliatívna, zameraná na tlmenie symptómov spôsobených mediátormi uvoľnenými z aktivovaných mastocytov, a pri pokročilej SM na zmenšenie nádorovej nálože cytoredukciou.
mastocyty mastocytóza syndróm aktivácie mastocytov
Interná med. 2017; 17 (12): 485-488
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by