Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
T-lymfocyty, ich subpopulácie, biologický význam a účasť v imunopatologických procesoch
Daniela Kantárová, Milan Buc
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2011
Špecifickú imunitnú odpoveď na antigény zabezpečujú B- a T-lymfocyty. Kým B-lymfocyty zodpovedajú za protilátkovú imunitnú odpoveď, tak T-lymfocyty zabezpečujú bunkovú imunitu. T-lymfocyty sa na základe svojich rozdielnych membránových molekúl a rozdielnych biologických funkcií dajú rozdeliť na tri skupiny: pomocné, cytotoxické a regulačné. Ďalšie výskumy viedli k poznaniu, že v rámci jednotlivých skupín existujú ešte ďalšie podskupiny - subpopulácie. Najzložitejšia situácia je pri pomocných T-lymfocytoch (TH), ktoré sa najprv rozdelili na dve, neskôr na tri a v súčasnosti poznáme až 6 dobre definovaných subpopulácií (TH1, TH2, TH17, TH5, TH9 a TH22). Každá z nich zabezpečuje rozdielne fyziologické funkcie, ale pri poruche regulačných mechanizmov sa zúčastňujú aj na imunopatologických procesoch. Diferenciácia T-lymfocytov do jednotlivých subpopulácií nie je nemenná, ale flexibilná, T-lymfocyty v závislosti od aktuálnej situácie daného mikroprostredia môžu flexibilne zmeniť svoju polarizáciu na inú subpopuláciu. T-lymfocyty na plnenie svojich funkcií potrebujú aj pomocný aparát, predovšetkým bunky prezentujúce antigén, ktoré predpripravujú T-lymfocytom antigény tak, aby ich tie dokázali rozpoznať, na čo nevyhnutne potrebujú HLA- alebo CD1-molekuly.
B-lymfocyty HLA-molekuly obrana proti mikroorganizmom a nádorom populácie a subpopulácie T-lymfocytov, prezentácia antigénov
Interná med. 2011; 11 (12): 541-544
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by