Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Terapeutické prístupy k mikrovaskulárnej angine pectoris a k ostatným fenoménom syndrómu inzulínovej rezistencie – 2. časť
Juraj Hrnčiar
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
U mikrovaskulárnej anginy pectoris štvornásobne prevládajú prevážne androidne obézne, periklimakterické a mierne hirzutické ženy. Signalizuje to hyperandrogenný stav a možný deficit estrogénov v jej etiopatogenéze a možný benefičný efekt suplementácie estrogénov v klimaxe a celej menopauze. Napriek tomu hormonálna susbstitučná terapia estrogénmi alebo kombináciou estrogénov a gestagénov v období klimaxu i menopauze sa napriek veľkým finančným nákladom neosvedčila v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, pretože nespomaľuje, ale skôr urýchľuje proces aterotrombogenézy, vznik tromboembolických komplikácií i náhlych koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod, ako aj riziká vzniku rakoviny prsníka, endometria a štítnej žľazy! V prevencii a liečbe mikrovaskulárnej anginy pectoris i už vyvinutej ICHS sa preto dnes uplatňujú predovšetkým nefarmakologické intervencie do ovplyvniteľných rizikových faktorov. Ak sa týmito postupmi nedosiahnu cieľové hodnoty TK, LDL-cholesterolu, glykémie a hmotnosti, indikovaná je liečba dyslipoproteinémie statínmi, prípadne fibrátmi. U hypertenzie prichádzajú do uváhy malé dávky thiazidových diuretík, beta 1-blokátory, ACE-inhibítory a antagonisti kalciového kanála 3. generácie. Významná je včasná, komplexná liečba DM 2., vrátane použitia inzulínových senzibilizátorov.
mikrovaskulárna angina pectoris hormonálna substitučná terapia iné farmakologické a nefarmakologické liečebné prístupy
Interná med. 2004 4 (4): 232-237
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by