Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
Transplantácie obličiek od žijúcich darcov
Vladimír Baláž
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Transplantácie obličiek sa stali v priebehu niekoľkých rokov metódou voľby liečby chronickej obličkovej nedostatočnosti. Z dôvodu veľmi dobrých výsledkov v prežívaní štepov a minimálneho ohrozenia darcu sa v súčasnosti dostávajú do popredia transplantácie obličiek od žijúcich darcov.
Materiál a metódy: Práca retrospektívne vyhodnocuje 387 pacientov transplantovaných v Transplantačnom centre FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v rokoch 1991 až 2002. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín podľa spôsobu získania štepu (žijúci darca a mŕtvy darca). V každej skupine boli vyhodnotené nasledujúce charakteristiky: primárna funkcia štepu, funkcia štepu po roku od transplantácii, funkcia štepu tri roky po transplantácii a prežívanie príjemcov tri roky po transplantácii. Rozdiel bol vyhodnotený pri hladine štatistickej významnosti 0,05. Následne bol vyhodnotený vplyv vybraných charakteristík na výsledky: vek, opakovaná transplantácia, trvanie dialyzačnej liečby a čas studenej ischémie.
Výsledky: Pri vyhodnotení sme našli štatisticky významný rozdiel v nástupe primárnej funkcie štepu, v ročnom a trojročnom prežívaní štepu. Po vyhodnotení vplyvu jednotlivých charakteristík sme nenašli štatisticky významný vplyv.
Záver: Transplantácie obličiek od živých darcov majú výrazne lepšie výsledky. Pravdepodobným dôvodom je celý komplex vplyvov. Plánovanie výkonu, dôkladná príprava darcu a príjemcu, krátka studená ischémia štepu a pod. Neustále zdokonaľovanie prípravy páru darca a príjemca a zavedenie nových operačných metód pri odbere obličky vedie k výraznému podielu živých darcov v transplantácii obličiek.
transplantácie obličiek žijúci darca
Klin. urol. 2006; 2 (1): 39 - 42
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by