Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Dysfunkcia močových ciest
Transuretrálna etanolová ablácia prostaty – naše skúsenosti s liečbou
Ján Kliment ml., Boris Eliáš, Ján Ľupták, Ján Švihra
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Cieľ práce: Transuretrálna etanolová ablácia prostaty (TEAP) je novou perspektívnou minimálne invazívnou metódou liečby BPH. V uvedenej práci hodnotíme účinnosť a bezpečnosť TEAP. Materiál a metódy: Do štúdie bolo zaradených 10 vysoko rizikových pacientov s klinickou BPH, u ktorých zlyhala konzervatívna liečba. Všetci pacienti mali permanentný močový katéter pre opakované retencie moču viac ako 5 týždňov a absolvovali minimálne jeden neúspešný pokus o jeho zrušenie. Predoperačný objem prostaty bol v rozsahu 31 - 98 ml (priemer 54 ml). Pacienti podstúpili TEAP v spinálnej anestézii alebo intravenóznej analgosedácii. Priemerný objem injikovaného etanolu bol 25 % (16 - 34 %) kalkulovaného objemu prostaty. Priemerný čas výkonu bola 20 min. (15 - 30 min.). Výsledky: Pooperačne bolo po zrušení permanentného močového katétra schopných spontánnej mikcie 7 z 10 pacientov. Peroperačne sme nezaznamenali žiadne komplikácie. Ani jeden z pacientov nevyžadoval pooperačne analgetiká alebo krvnú transfúziu. Čas hospitalizácie bol 3 - 5 dní. Priemerný čas katetrizácie pooperačne bol 22 dní (7 - 36 dní). Pacienti boli sledovaní 12 mesiacov po TEAP. Hodnotili sme I-PSS, QoL, Qmax a postmikčné rezíduum. Pozorovali sme postupné zlepšovanie I-PSS a Qmax od 3. do 6. mesiaca po TEAP. I-PSS bolo v pásme miernych až stredne ťažkých symptómov. U pacientov, ktorí boli liečení úspešne, sme nezaznamenali signifikantné postmikčné rezíduum a ani akútnu retenciu moču. Zmeny v objeme prostaty neboli štatisticky signifikantné. U dvoch pacientov sa vyskytla infekcia močových ciest v sledovanom období. Záver: TEAP je jednoduchá a bezpečná alternatívna metóda liečby BPH s akceptovateľnou úspešnosťou vo vybranej skupine pacientov. Predbežné výsledky si vyžadujú ďalšie štúdie s ohľadom na difúzne vlastnosti etanolu, reprodukovateľnosť a dlhodobý efekt TEAP.
BPH etanolova ablácia
Klin. urol. 2006; 2 (3): 152 - 156
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by