Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Trombóza portálnej vény
Mária Belovičová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2008
Trombóza portálnej vény (TPV) je choroba s variabilnou klinickou symptomatológiou a relatívne benígnym priebehom, ktorý závisí od príčiny jej vzniku. So vznikom TPV sú spojené tak systémové (trombofilné), ako aj lokálne (hepatobiliárne) rizikové faktory. V diagnostike používame duplexnú/farebnú dopplerovskú ultrasonografiu, počítačovú tomografiu a nukleárnu magnetickú rezonanciu (vrátane CT- a MR-angiografie). Manažment pacientov s TPV sa zakladá na dvoch princípoch: 1. prevencia vzniku ďalšej trombózy a pokus o rekanalizáciu; 2. liečba komplikácií spojených s portálnou hypertenziou. V liečbe TPV nachádzajú svoje najväčšie uplatnenie: antikoagulanciá, chirurgický shunt, transjugulárny intrahepatálny portosystémový shunt, endoskopická liečba krvácania z gastrointestinálneho traktu.
trombóza portálnej vény (TPV) cirhóza pečene trombofilné stavy duplexná/farebná dopplerovská ultrasonografia, endoskopická liečba krvácania z gastrointestinálneho traktu.
Interná med. 2008; 8 (10): 507-510
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by