Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
úloha laparoskopie v léčbě nádorů ledvin
Milan Hora, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Jiří Klečka jr., Ondřej Hes
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cíl: Laparoskopie u nádorů ledvin je ve FN Plzeň prováděna od ledna 2003. Do července 2007 bylo provedeno 181 radikálních laparoskopických nefrektomií a 40 laparoskopických resekcí. Téměř všechny tumory ledvin z Plzeňského kraje jsou léčeny ve FN Plzeň. Proto má FN Plzeň reprezentativní spektrum tumorů i co se týče stádií. V roce 2006 byla laparoskopie nedílnou součástí chirurgické léčby nádorů ledvin. Článek demonstruje možnosti laparoskopie v chirurgické léčbě nádorů ledvin. Soubor a metodika: Všichni pacienti s diagnózou nádorů ledviny (D 30,0 a C 64) chirurgicky léčení ve FN Plzeň od 2003 do 2006 byli zařazeni do studie. Výsledky: Od 1/2003 do 12/2006 bylo chirurgicky léčeno 430 nádorů ledvin. V roce 2006 to bylo 128: ledvinu šetřící výkony byly provedeny u 33,6 % (43/128), nefrektomie u 66,4 % (85/128). Laparoskopický přístup byl užit v 50,0 % (64/128). U resekcí byla laparoskopie užita u 39,5 % (17/43), otevřený přístup u 60,5 % (26/43). Nefrektomie byla provedena laparoskopicky v 55,3 % (47/85), otevřeně u 44,7 % (38/85). Závěr: Laparoskopii lze užít asi u poloviny pacientů léčených chirurgicky pro tumor ledviny. Častější užití nachází u nefrektomií. Laparoskopie je obtížnější a dražší než otevřený výkon, ale pacient z ní profituje. Otevřený přístup stále zůstává důležitou součásti chirurgie nádorů ledvin. Pro vyšší zastoupení laparoskopie v chirurgii nádorů ledvin je vhodná koncentrace do univerzitních či velkých nemocnic.
Klíčová slova: nádory ledvin; laparoskopie; nefrektomie; resekce ledviny
Klin. urol. 2007; 3 (3): 129 - 133
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by