Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
úloha vaskulárneho endotelového faktora v patogenéze karcinómu prostaty
Silvia Mahmood1, Monika Kmeťová-Sivoňová1, Dušan Dobrota1, Marta Pisková1, Róbert Dušenka1,2, Svetlana Grobarčíková2 a Ján Kliment2
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Prostatická žľaza je bohatá na peptidové rastové faktory, ktoré hrajú dôležitú úlohu v intracelulárnych procesoch, ako je napr. bunkový rast, diferenciácia, angiogenéza a apoptóza. Významnou mierou prispievajú v procese karcinogenézy k malígnej transformácii. Medzi najzávažnejšie ochorenia prostaty patrí karcinóm prostaty (CaP), ktorý postihuje mužov najmä v staršom veku. Predkladaný prehľadový článok zhŕňa údaje a zovšeobecňuje poznatky vyplývajúce z úlohy peptidového rastového faktora VEGF a jeho receptorov vo vývoji karcinómu prostaty, ako i sledovanie potenciálnej prognostickej a prediktívnej úlohy polymorfizmov v géne VEGF u pacientov s karcinómom prostaty.
VEGF karcinóm prostaty polymorfizmus
Klin. urol. 2012; 8 (1): 29-33
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by