Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
úskalí sonografické diagnostiky neobvyklé torze přívěsku varlete
Oldřich Šmakal1, Jan Vrána1, Igor Hartmann1, Michal Grepl1, Kamila Michálková2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2009
Autoři hodnotí diagnostické možnosti ultrazvukového (UZ) vyšetření skrota při hodnocení neobvykle probíhající torze přívěsku varlete, která svým klidným klinickým průběhem a velikostí postiženého přívěsku imitovala tumorózní postižení paratestikulárních tkání.
Klíčová slova: ultrazvuk skrota, torze přívěsku varlete, tumory paratestikulárních tkání
Klin. urol. 2009; 5 (2): 81 - 83
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by