Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Variabilita lipidov séra – nový definovaný marker kardiovaskulárneho rizika
Andrej Dukát, Peter Sabaka, Michal Pečík, Juraj Payer, Fedor Šimko
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2016
Variabilita vo svojich prejavoch je všeobecnou charakteristikou všetkých biologických systémov. Je podmienená vnútornými
faktormi (tzv. intrinsic) a vonkajšími (tzv. extrinsic). Genetické faktory a faktory vonkajšieho prostredia sa vzájomne
ovplyvňujú a výsledným prejavom je variabilita prejavov a činností živého organizmu. Kým o variabilite frekvencie
srdca, krvného tlaku či glykémie vieme podstatne viac, o variabilite lipidov v krvi vieme zatiaľ oveľa menej. V tomto
prehľade sa predkladajú niektoré zatiaľ známe fakty, ktoré sú však z prognostického hľadiska na stanovenie rizika pacienta
dôležité.
ateroskleróza aterotrombóza dyslipidémia variabilita
Interná med. 2016; 16 (11): 461-463
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by