Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Virologická diagnostika: možnosti súčasnej virologickej diagnostiky na slovensku z virologického pohľadu
Mária Borsányiová, Zdenka Sobotová, Renáta Kissová, Cyril Klement, Shubhada Bopegamage
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2012
Práca predkladá prehľad diagnostických metód vo virológii a ich využitie na Slovensku. Má poskytnúť lepšiu orientovanosť medicínskych pracovníkov v jednotlivých metodikách, ich princípoch a využití pri diagnostike vírusových infekcií. Rozvoj molekulárnych technológií značne napomohol vývoj nových molekulárno-biologických metód, ktoré zohrávajú v diagnostike, popri klasických metódach, nezastupiteľné miesto. Spoznanie princípov jednotlivých metodík pomôže klinickým pracovníkom rozšíriť ich doterajšie poznatky virologickej diagnostiky, lepšie ozrejmiť výpovednú hodnotu výsledku virologického vyšetrenia a jeho vplyvu na liečbu pacienta.
vírusy diagnostika metodiky
Interná med. 2012; 12 (7-8): 285-288
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by