Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: ANDROLOGIA
Vplyv infekcie vyvolanej chlamydia trachomatis na fertilitu muža
Martin Hrivňák1, Ján Šalagovič2, Ladislav Bobák3, Zuzana Váczy3, Igor Milichovský1, Ladislav Valanský4
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Cieľ práce: Infertilita, ktorá v súčasnosti postihuje 15-20 % párov, predstavuje závažný problém. Asi v 50 % je za infertilitu zodpovedný mužský faktor. Infekcia spôsobená Chlamydia trachomatis (CH.T.), ktorá je najčastejšou bakteriálnou pohlavne prenášanou infekciou, je považovaná za jednu z hlavných príčin neplodnosti u žien. Názory na vplyv CH.T. na mužskú plodnosť sú kontroverzné. Cieľom práce bolo stanoviť: 1. aký je podiel pacientov s infekciou CH.T. u infertilných mužov vyšetrených v rokoch 1996-2005 na Urologickej klinike LF UPJ
Chlamýdiová infekcia infertilita u muža morfológia spermií
Klin. urol. 2010; 6 (1): 31 - 38
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by