Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na účinnosť klopidogrelu
Eduard Veseliny, Peter Jarčuška, Mária Zakuciová, Martin Janíčko
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2014
Duálna protidoštičková liečba (DAPT) s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a klopidogrelom signifikantne redukuje riziko vzniku infarktu myokardu a rekurentnej ischémie po akútnej koronárnej príhode oproti monoterapii s ASA. Pre zvýšené riziko krvácania u pacientov na DAPT, podľa súčasných konsenzuálnych odporúčaní, sú inhibítory protónovej pumpy (PPI) odporúčané pacientom s anamnézou predchádzajúceho krvácania do horného tráviaceho traktu a považované za vhodné u pacientov s viacerými inými rizikovými faktormi, ktorí potrebujú DAPT. V priebehu posledných rokov vznikli obavy ohľadom potenciálneho efektu PPI, predovšetkým omeprazolu, na zníženie účinnosti klopidogrelu, pričom tak Americká agentúra pre potraviny a liečivá (FDA), ako aj Európska agentúra pre lieky (EMA) vydali varovania týkajúce sa súčasného užívania týchto medikamentov. Predovšetkým farmakodynamické štúdie podporujú interakciu PPI – klopidogrel, zatiaľ čo klinické dôkazy, ktoré sú založené predovšetkým na nerandomizovaných, observačných štúdiách a sekundárnych analýzach randomizovaných štúdií, sú protichodné. Nateraz sa dá povedať, že klinická validita alebo závažnosť hypotetickej interakcie PPI – klopidogrel ostáva otázna. Tento článok poskytuje prehľad dostupných údajov zaoberajúcich sa liekovou interakciou medzi PPI a klopidogrelom.
klopidogrel inhibítory protónovej pumpy – PPI lieková interakcia
Interná med. 2014; 14 (7-8): 309-314
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by