Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Výskyt infekcií vyvolaných toxínom clostridium difficile v lôžkových zariadeniach fnsp bratislava
Leon Langšádl, Dana Rovná, Ľubica Perďochová, Katarína Kuboňová, Juraj Hanzen, Magda Hardošová, Elena Lazárová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2009
U pacientov s hnačkami v FNsP Bratislava sledovali výsledky vyšetrení na prítomnosť enterotoxínu A produkovaného kmeňmi toxínu Clostridium difficile v stolici. Rovnako tam sledovali počty hlásených nemocničných nákaz s touto etiológiou. V rokoch 2006-2008 bolo takto vyšetrených 1 331 vzoriek hnačkovitej stolice. Počas sledovaného obdobia sa zvyšovali počty vyšetrení, ako aj počty pozitívnych vyšetrení. V rokoch 2006, 2007 a 2008 sa zistilo 3, 7 a 27 hnačkových ochorení vyvolaných enterotoxínom A na 10 000 hospitalizovaných pacientov v FNsP Bratislava. Zistený narastajúci trend počtu týchto ochorení je v súlade s údajmi o výskyte týchto ochorení v nemocniciach USA, Kanady a Európy. S súlade s týmito údajmi bol zistený aj vyšší vek pacientov s hnačkovým ochorením, ktorý je okrem užívania antibiotík jedným zo základných rizikových faktorov prispievajúcich k vzniku tohto ochorenia. Jeho prevenciou je obmedzenie preskripcie antibiotík a dôsledné dodržiavanie hygienicko-epidemiologického režimu v nemocniciach.
Clostridium difficile enterotoxín A hnačkové ochorenia nemocničné nákazy hygienicko-epidemiologický režim v nemocnici
Interná med. 2009 9 (5): 269-273
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by