Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Výsledky modifikované retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů s metastatickým testikulárním nádoremneseminomového typu
Ondřej Havránek1, Jan Krhut1, Jaroslav Hájek2, Jozef Kopecký1, David Feltl2
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2011
Cíl práce: Zhodnotit onkologickou bezpečnost a funkční výsledky modifikované retroperitoneální lymfadenektomie u pacientů po chemoterapii pro metastatický testikulární karcinom neseminomového typu. Materiál a metody: Retrospektivně hodnotíme soubor 14 pacientů, kteří v letech 2000-2006 podstoupili na našem pracovišti RPLA pro nález reziduální patologické tkáně v retroperitoneu na počítačové tomografii (CT) po předchozí chemoterapii pro metastatický NSNT. Průměrný věk byl 33,4 let, průměrná délka sledování souboru 56 měsíců. 8 pacientů (57,1 %) bylo léčeno před RPLA pouze 3-4 cykly chemoterapie první řady, 6 pacientů (42,9 %) podstoupilo operaci po dalších 2-5 cyklech chemoterapie řady druhé. Rozsah lymfadenektomie byl omezen na reziduální makroskopicky patrnou patologickou tkáň v retroperitoneu. Výsledky: Histologickým vyšetřením preparátů byla prokázána v 11 případech (78,6 %) nekróza a v 3 případech (21,4 %) vitální nádorová tkáň. 10 pacientů s negativním histologickým nálezem bylo pouze sledováno. V podskupině pacientů s pozitivní histologií byl jeden pacient léčen radioterapií, 2 podstoupili adjuvantní chemoterapii. Retrográdní ejakulace se nevyskytla ani u jednoho pacienta. U všech pacientů bylo dosáhnuto kompletní remise onemocnění a všichni přežívají bez známek recidivy nádoru. Závěr: Jak klasická, tak i modifikovaná RPLA u pacientů po chemoterapii pro NSNT je operace s nezanedbatelnou morbiditou. Izolovaná resekce omezená na zvětšené uzliny může omezit perioperační i pooperační morbiditu, zejména výskyt retrográdní ejakulace, při zachování onkologických výsledků shodných se standardními postupy.
Klíčová slova: karcinom varlete, lymfadenektomie, chemoterapie
Klin. urol. 2011; 7 (2-3): 64-67
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by