Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku (amtk) u pacientov s tinitom
Ľudovít Gašpar, Darina Jurčová, Eva Gašparová, Michal Makovník, Stella Hlinšťáková, Margita Fülleová, Andrej Dukát
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2009
Napriek tomu, že artériová hypertenzia je dôležitým faktorom vzniku a pretrvávania tinitu, naše skúsenosti poukazujú na to, že jej diagnostike sa venuje nedostatočná pozornosť. Pomocou AMTK sme vyšetrili 18 osôb s tinitom, pričom 12 (66 %) malo dosiaľ nepoznanú hypertenziu, ktorá sa diagnostikovala až pomocou tejto metodiky. AMTK by sa preto malo realizovať u všetkých pacientov s tinitom, a to hneď po jeho vzniku, ako i opakovane počas jeho pretrvávania. Včasnou diagnostikou a liečbou hypertenzie by bolo možné znížiť riziko jej komplikácií, ako sú infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda, srdcové a/alebo obličkové zlyhávanie.
Tinitus artériová hypertenzia ambulantné monitorovanie krvného tlaku AMTK
Interná med. 2009; 9 (10): 463-466
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by