Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Význam spolupráce nefrológa a patológa pri biopsii obličky
Martin Demeš, Adrián Okša
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Moderná medicína sa snaží dať odpoveď na chorobné deje v organizme na základe neinvazívnych a čo najmenej zaťažujúcich vyšetrení pre pacienta. Významným rozvojom laboratórnej a zobrazovacej techniky sa posunula bližšie k základnej diagnóze aj diagnostika obličkových chorôb. Napriek tomu je diagnostika nefropatií väčšinou iba nepriama, a preto si nezastupiteľné miesto zachováva renálna biopsia. Táto metóda má svoje špecifiká, výhody a nevýhody. Aby sa z jej výsledkov dosiahol čo najväščí benefit pre pacienta, je nevyhnutná dobrá spolupráca klinika a patológa. Tento trvalý dialóg je prínosom pre všetky zainteresované strany - v prvom rade pre pacienta - ale aj pre nefrológa a patológa.
renálna biopsia nefrológ patológ spolupráca
Interná med. 2007; 7 (3): 158-160
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by