Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: RôZNE
Xvii . Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie
Správa z podujatia
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2016
Dňa 22. apríla 2016 sa v priestoroch Národného onkologického
ústavu v Bratislave uskutočnil XVII. ročník Vráblikovho dňa
onkologickej gastroenterológie. Podujatie bolo rozdelené do
dvoch častí. Prvý blok bol venovaný prednáškam na tému fokálne
lézie pečene a druhý blok priamym prenosom endoskopických
výkonov. Podujatie úvodným slovom otvoril prezident onkologickej
sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc., a námestník riaditeľa NOU
pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. Odborný
program v prvom bloku začal so svojou prednáškou na tému
„Fokálne lézie pečene – spolupráca onkológa a gastroenterológa/
hepatológa“ primár MUDr. Tomáš Šálek. V príspevku zdôraznil
potrebu multidisciplinárneho prístupu v diagnostike a manažmente
fokálnych lézií pečene. Vyzdvihol i nutnosť adekvátnej
diferenciálnej diagnostiky, počnúc rádiologickými metódami až
po bioptické metódy. Úvod do problematiky a pohľad ambulantného
gastroenterológa z organizačných dôvodov prezentoval
MUDr. Rudolf Králik ako druhý. Vo svojej prehľadnej prednáške
priblížil základný diagnostický algoritmus fokálnych lézií pečene
s ohľadom na ich symptomatológiu. Uviedol prehľad najčastejších
lézií a ich manažment. Zdôraznil úlohu zobrazovacích metód
a postavenie kontrastnej ultrasonografie (CEUS). Významu sonografie
v diferenciálnej diagnostike fokálnych lézií pečene sa
vo svojej práci venovala doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD. Na
praktických príkladoch, doplnených o ilustrácie z vlastného archívu,
priblížila základné USG charakteristiky jednotlivých lézií
so zdôraznením potreby aj klinickej korelácie. Po krátkom úvode
do problematiky kontrastnej sonografie následne formou živého
prenosu pani docentka demonštrovala prípad diferenciálne diagnosticky
nejasného ložiskového procesu pečene pomocou CEUS.
Lézia bola nakoniec po všeobecnej zhode v publiku uzavretá ako
hemangióm. MUDr. Ivan Bunganič vo svojej prednáške hovoril
o elastografii pečene a jej prínose v diagnostike pečeňových lézií.
V pekne ilustrovanom príspevku prehľadne priblížil túto metódu
a jej postavenie v kontexte ostatných zobrazovacích metód pri
diferenciálnej diagnostike ložiskových lézií pečene.
Gastroenterol. prax 2016; 15 (2): 98-98
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by