Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Základné rozdiely v mechanizme účinku, účinnosti a bezpečnosti liečby medzi acei a aiirb
Peter Jonáš, Denisa Čelovská, Jana Klimčíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
Systém renín-angiotenzín-aldosterón (RAAS) má základnú úlohu v kontrole krvného tlaku, objemovej a elektrolytovej homeostázy(1). Najdôležitejším produktom tohto systému je angiotenzín II (AII), ktorý je zodpovedný za vazokonstrikciu, zvýšenie aktivity sympatiku a v konečnom dôsledku i vylučovanie katecholamínov. Tieto mechanizmy sa podieľajú na vzostupe TK. AII je spoluzodpovedný za funkčné i štrukturálne zmeny sprevádzajúce artériovú hypertenziu (AH), ale i za zvýšené spätné vstrebávanie sodíka jednak priamym účinkom intrarenálnym a tiež stimuláciou sekrécie aldosterónu. Dlhodobá zvýšená koncentrácia AII vedie k proliferácii hladkých svalových buniek a hyperplázii fibroblastov.
Interná med. 2006; 6 (12): 707-713
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by