Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Zdĺhavá diagnostika infekčnej endokarditídy u vysokorizikového pacienta
Margita Belicová, Ján Dvorský, Marian Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2011
V práci popisujeme prípad 69-ročného pacienta, ktorý v minulosti prekonal strepkotokovú infekčnú endokarditídu, ktorá bola vtedy diagnostikovaná po 10 mesiacoch od začiatku ochorenia. Neskorá diagnóza viedla k deštrukcii aortálnej a trikuspidálnej chlopne, ktoré boli príčinou srdcového zlyhávania. Srdcové zlyhávanie bolo indikáciou k operácii, náhrade aortálnej aj trikuspidálnej chlopne mechanickými protézami. K recidíve streptokokovej infekčnej endokarditídy došlo po 10 rokoch. Pri tejto recidíve sa v úvode ochorenia na diagnózu nemyslelo, neskôr bola infekčná endokarditída vylúčená na základe negatívnych hemokultúr, ktoré boli odobraté po nasadení antibiotík a výsledku transtorakálneho echokardiografického vyšetrenia srdca. Diagnóza endokarditídy na mitrálnej chlopni bola stanovená až za 4mesiace od začiatku symptómov u tohto vysoko rizikového pacienta. Nasadená adekvátna liečba viedla k vyliečeniu infekčnej endokarditídy bez vzniku hemodynamicky významnej chlopňovej chyby.
infekčná endokarditída streptokoky chlopňová protéza
Interná med. 2011; 11 (7-8): 362-366
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by