Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Zlepšenie kvality života a úspešné ukončenie gravidity po transplantácii obličky
Jaroslav Rosenberger, Tatiana Baltesová, Mária Majerníková, Monika Michrinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 7/2009
Transplantácia obličky je metódou voľby liečby chronického zlyhania obličiek, lebo ponúka dlhšie prežívanie pacientov, je spojená s menšou morbiditou, má nižšiu cenu a pacientom poskytuje kvalitnejší život. 22-ročná pacientka bola liečená od 11 rokov pre rýchlo progredujúcu glomerulonefritídu pri ANCA pozitívnej nekrotizujúcej vaskulitíde, ktorá v krátkom čase viedla k zlyhaniu obličiek a anúrii. Od r. 1998 bola pacientka v hemodialyzačnom programe, transplantácia obličky v r. 1999 bola neúspešná pre žilovú trombózu. Počas nasledujúcich rokov mala opakovane relapsy základného ochorenia, manifestujúce sa najmä na respiračnom a kĺbovom systéme, bola liečená kortikoidmi, cyklofosfamidom, plazmaferézami. 16. 3. 2007 jej transplantovali obličku od mŕtveho darcu, ako imunosupresívna liečba bol podaný daclizumab, kortikoidy, mykofenolát mofetil a takrolimus. Potransplantačný priebeh bol ideálny a celkový stav pacientky sa výrazne zlepšil, aneuryzmatická fistula na ramene, zaťažujúca srdce, bola zrušená. Rok po transplantácii pacientka prejavila záujem o graviditu, preto mala zmenenú imunosupresívnu liečbu (prednizón, takrolimus, azatioprin) a následne otehotnela. Gravidita bola komplikovaná prekonaným herpes zoster s nutnosťou podávania acykloviru a pozitivitou protilátok proti toxoplazmóze, ukončená bola v 36. týždni sekciou (zdravý chlapec 2010 g, 46 cm). Pred ukončením gravidity sa objavili príznaky gestózy, ktoré po sekcii ustúpili. Pri akútnej pyelonefritíde došlo k akútnemu poškodeniu transplantovanej obličky, liečba bola pre nespoluprácu pacientky len konzervatívna. Aktuálny stav pacientky je dobrý, kreatininémia sa pohybuje okolo 120 μmol/l. Dieťa má opakované respiračné infekcie. Úspešne ukončená gravidita je v skupine dialyzovaných pacientov veľmi vzácna, aj po transplantácii obličky je ojedinelá. Manažment gravidnej transplantovanej pacientky je náročný, vyžaduje komplexnú starostlivosť vrátane úprav imunosupresív a spoluprácu viacerých odborníkov.
transplantácia dialýza kvalita života gravidita
Interná med. 2009; 9 (7-8): 358-361
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by