Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Zlepšenie metabolizmu glukózy aj pokles hmotnosti u diabetikov 2. typu prináša nová liečba pomocou analógu glp-1 (glucogone like peptide 1)
Katarína Rašlová, Jozef Lacka
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2009
Obezita je závažným zdravotným a spoločenským problémom. Je výrazný rizikový faktor pre vznik diabetu mellitu 2. typu. Nadváha a obezita pri diabete mellite 2. typu urýchľujú manifestáciu makrovaskulárnych a mikrovaskulárnych komplikácií. Farmakologická liečba DM 2 sa však často spája so vzostupom hmotnosti. Zlepšenie metabolizmu glukózy aj pokles hmotnosti u diabetikov 2. typu prináša nová liečba pomocou analógu GLP-1 (glucogone like peptide 1). Predklinické štúdie poukázali na to, že exogénny GLP-1 znižuje chuť do jedla, príjem energie a spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka. Liraglutid v klinickom programe LEAD mal preukázaný vplyv na účinnú glykemickú kontrolu spojenú s klinicky významným poklesom hmotnosti. Zníženie hmotnosti sa spája s úbytkom tukového tkaniva, najmä však viscerálneho tuku. Vo všetkých štúdiách LEAD programu bola liečba liraglutidom spojená so signifikantným poklesom krvného tlaku a s priaznivým vplyvom na hladinu lipoproteínov bohatých na triglyceridy. GLP-1 analóg liraglutid komplexne zasahuje do liečby diabetu mellitu.
diabetes mellitus 2. typu liraglutid obezita
Interná med. 2009; 9 (12): 597-601
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by