Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Zlyhanie tenkého čreva – definícia a manažment, 1. časť
Laura Gombošová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2017
Insuficiencia a zlyhanie tenkého čreva majú v posledných dvoch dekádach stúpajúci výskyt. Súvisí to s nárastom onkologických, kardiovaskulárnych ochorení, chronických črevných zápalov (Crohnova choroba) a v neposlednom rade s dlhším prežívaním polymorbídnych pacientov. Zlyhanie čreva je spojené so signifikantnou morbiditou, mortalitou, redukuje kvalitu života a predstavuje vysokú finančnú záťaž. Manažment chronického črevného zlyhania vyžaduje multidisciplinárny a multiprofesionálny prístup. Článok je stručným návodom pre internistov a praktických lekárov, ako kategorizovať a viesť pacientov s črevnou insuficienciou a zlyhaním.

Je rozdelený do dvoch častí:
1. časť je venovaná definícii a základnému manažmentu zlyhania tenkého čreva.
2. časť je venovaná raritnejším modalitám liečby črevného zlyhania a komplikáciám domácej parenterálnej výživy, s ktorými sa stretávajú mnohí odborníci aj mimo centier pre domácu parenterálnu výživu.
črevné zlyhanie syndróm krátkeho čreva parenterálna výživa
Interná med. 2017; 17 (2): 49-53
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by