Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Zmeny expresie kaveolínu-1 v priebehu onkogenézy adenokarcinómu obličiek
Lucia Mésarošová 1, Ján Švihra 2, Ján Klimas 3, Peter Křenek 3, Ján Kyselovič 3, Peter Ochodnický 3, Ján Ľupták 2, Ján Kliment 2, Pavol Slávik 4
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2010
Úvod a ciele: Adenokarcinóm obličiek (RCC – renal cell carcinoma) je najbežnejším nádorovým ochorením obličiek a tvorí 3 % zo všetkých nádorových ochorení. Pacienti sú pri stanovení diagnózy často v pokročilom štádiu ochorenia a až 20-30 % pacientov je postihnutých metastázami. Materiál a metódy: Pacientom po radikálnej nefrektómii boli odobraté tumorové a kontrolné tkanivá, v ktorých sa sledovali zmeny expresie kaveolínu-1 (Cav-1) prostredníctvom metódy western blot a imunohistochémie (ICC). Zmeny expresie boli porovnané s TNM klasifikáciou a Fuhrmanovej nukleárnym gradingom tumorov. Výsledky: V tumorových tkanivách sme pozorovali nadprodukciu Cav-1 v porovnaní s kontrolným tkanivom. Súbor pacientov sme rozdelili podľa TNM klasifikácie do skupín T1a, T1b, T3a a T3b a podľa Fuhrmanovej nukleárneho gradingu do skupín G1, G2 a G3. Zaznamenali sme zvýšenú expresiu Cav-1 v T1a stupni TNM klasifikácie a v G1 stupni Fuhrmanovej gradingu v porovnaní s kontrolou. Záver: Cav-1 sa môže podieľať na rozvoji nádorovej masy. Jeho vysoké hladiny by mohli slúžiť ako indikátor závažnosti ochorenia adenokarcinómu obličiek.
adenokarcinóm obličiek Cav-1 TNM klasifikácia Fuhrmanovej nukleárny grading
Klin. urol. 2010; 6 (3): 136-138
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by