Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Slovak Gynecology and Obstetrics – Článok PERMANENTLY ACTUAL HUMAN PAPILLOMAVIRUSES

Slovak Gynecology and Obstetrics

Magazine Slovak Association of Gynecology and Obstetrics
Period 4x per year
1335-0862
The journal is indexed in the Slovak National Bibliography, Bibliographiia Medica Slovaca (BMS) and listed to citation database CiBaMed. Any reproduction of the content is allowed only with direct consent of the editorial office.
Predplatné
Slovak Gynecology and Obstetrics
Slovak Gynecology and Obstetrics
Magazine Slovak Association of Gynecology and Obstetrics
Period 4x per year
Téma: 

PERMANENTLY ACTUAL HUMAN PAPILLOMAVIRUSES

J. Adam, F. Lešník

Humánne papilomavírusy tvoria skupinu viac ako 150 vírusov, z ktorých približne
40 môže spôsobovať aj infekcie pohlavných orgánov. V prípadoch rizikových typov
môžu byť príčinou rakoviny krčka maternice. Napriek zavedeniu úspešnej vakcinácie
proti týmto vírusom zostáva stále nezodpovedaný celý rad aktuálnych otázok
súvisiacich s virológiou, procesom karcinogenézy, prevenciou a so skríningom. Jedným
z problémov je, prečo HPV infekcia niekedy zanikne bez akýchkoľvek klinických
príznakov, inokedy spôsobí vznik dysplastických zmien. Problémom stále zostáva
aj nejasný mechanizmus karcinogenézy. Môže to byť spôsobené existenciou
špecifických vírusových variantov. Nezodpovedaný je tiež význam dlhodobého užívania
perorálnej antikoncepcie vo vzťahu k papilomavírusovej infekcii. V prevencii
rakoviny krčka maternice ešte stále dominuje skríning formou onkologickej cytológie,
ale svoje uplatnenie nachádza aj detekcia papilomavírusovej infekcie. V primárnej
prevencii rakovinových ochorení súvisiacich s HPV infekciou má svoje miesto
nová 9-valentná vakcína.

Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 91 – 93
Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články
SENIOR EDITOR
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

EDITORIAL BOARD
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.
MUDr. Ľudovít Janek
prof. MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.
doc. MUDr. Jozef Višňovský, PhD.
doc. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.
doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD.
MUDr. Jozef Adam
MUDr. Tibor Bielik, PhD.

PUBLISHER
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO 31802800, DIČ 2021515243
telefón-fax: 02/68 67 2 725
e-mail: slovenskagynekologia@gmail.com

EDITORIAL OFFICE OF JOURNAL
A-medi management, s. r. o.
Kupeckého 3,821 08 Bratislava
IČO: 44057717
telefón-fax: 02/55 64 72 47
e-mail: amedi@amedi.sk, www.amedi.sk

EDITOR-IN-CHIEF
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAPHIC LAYOUT AND TYPESETTING
Lucia Vecseiová
e-mail: dtp@amedi.sk

MARKETING MANAGER
Ing. Dana Lakotová
mobil: 0903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk

LANGUAGE PROOFREADING
Mgr. Eva Doktorová

PROOFREADING OF ENGLISH TEXTS
Mgr. Jana Bábelová

ECONOMY AND SUBSCRIPTIONS
Ing. Mária Štecková
telefón: 02/55 64 72 48
mobil: 0911 117 949
e-mail: ekonom@amedi.sk
Period 4x per year
1335-0862
The journal is indexed in the Slovak National Bibliography, Bibliographiia Medica Slovaca (BMS) and listed to citation database CiBaMed. Any reproduction of the content is allowed only with direct consent of the editorial office.
Predplatné
Slovak Gynecology and Obstetrics
Slovak Gynecology and Obstetrics
Magazine Slovak Association of Gynecology and Obstetrics
Period 4x per year