Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Analýza počtu odliečených pacientov a výsledkov kúpeľnej starostlivosti v indikačných skupinách pre deti za obdobierokov 1999 až 2008
Viera Švihrová1, Alena Hloušková2
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Úvod: Kúpeľná starostlivosť indikovaná zo zdravotných dôvodov je súčasťou liečebnej a preventívnej starostlivosti a uhrádza sa z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Materiál a metódy: V práci sú analyzované údaje o kúpeľnej starostlivosti z databázy NCZI za obdobie rokov 1999 až 2008. Cieľom práce bolo zistiť, ako sa zmena financovania kúpeľnej starostlivosti (od roku 2004) prejavila na počtoch odliečených detských pacientov a na výsledkoch liečenia v dvoch päťročných obdobiach: roky 1999 až 2003 a 2004 až 2008. Výsledky: V prvom analyzovanom období bolo v kúpeľoch spolu odliečených 46 598 a v druhom 29 319 detských pacientov. V rokoch 2004 až 2008 došlo k nárastu počtu odliečených pacientov len v dvoch indikačných skupinách: XXVII. (choroby pohybového ústrojenstva) a XXIX. (gynekologické choroby). Analýza výsledkov liečenia ukázala pokles počtu detí so zlepšeným zdravotným stavom na konci liečenia z 96,7 % na 94,8 % a nárast počtu detí s nezmeneným zdravotným stavom z 0,3 % na 3,7 %. Najvýraznejšie zmeny boli v dvoch indikačných skupinách: nervové choroby a choroby pohybového ústrojenstva. Záver: Je dôležité správne indikovať kúpeľnú starostlivosť u detských pacientov, aby jej výsledkom bolo zlepšenie zdravotného stavu, a tým aj kvality ich života.
kúpeľná starostlivosť počty odliečených detí výsledky liečenia
Pediatria (Bratisl.) 2012; 7 (6): 280-285
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by