Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pediatrická urológia
Analýza výsledkov úpravy hypospádie metódou onlay
Kamil Javorka, Igor Sopilko, Juraj Svitač
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Úvod: Onlay metóda využíva na vytvorenie neouretry uretrálnu platničku, na ktorú sa priloží onlay „záplata“ z predkožky. Táto technika sa stala takmer univerzálnou metódou pre proximálny i distálny variant hypospádie. Cieľom chirurgickej liečby hypospádie je vytvoriť funkčne a kozmeticky normálny penis. Cieľom práce je analyzovať naše skúsenosti s použitím Onlay plastiky. Klinický súbor a metodika: Retrospektívne sme vyhodnotili súbor 28 pacientov s hypospádiou, ktorí mali urobenú Onlay plastiku v období medzi 1/2002-12/2007 (19 primárna operácia, 9 reoperácia po predchádzajúcej neúspešnej plastike hypospádie). Onlay sme indikovali u 28 pacientov z toho 16 (57,1 %) pacientov s distálnou formou hypospádie (penilná distálna forma) a 12 (42,9 %) s proximálnou hypospádiou (penilná stredná a penilná proximálna, penoskrotálna). Silikónový uretrálny stent sme použili u 28 (100 %) pacientov, moč sme derivovali suprapubickou drenážou 14 dní u všetkých 28 operovaných. Vek pacientov, ktorí mali urobenú Onlay plastiku, bol v rozmedzí od 20 mesiacov do 37 rokov, priemerný vek 6 rokov. Dĺžka sledovania od 6 mesiacov po 6 rokov. Napriamenie penisu pre výrazný ventrálny ohyb bolo potrebné u 21 (75,0 %). Napriamenie penisu použitím dorzálnej mediálnej plikácie samostatne sme použili u 8 (38,1 %), u 6 (28,6 %) sme použili kombináciu dorzálnej mediálnej plikácie a ortoplastiky podľa Nesbita, u 7 (33,3 %) postačovala samotná ortoplastika podľa Nesbita. Výsledky: Úprava hypospádie Onlay plastikou bez komplikácií bola u 22 (78,6 %), fistula sa vytvorila u 3 (10,7 %), dehiscencia glandu u 2 (7,2 %) a stenóza vonkajšieho ústia neouretry 1 (3,6 %) pacienta. U 2 pacientov sme úspešne uzatvorili fistulu jednoduchou oklúziou fistuly 10-14 mesiacov po primárnej operácii. Jedna fistula sa spontánne zahojila 3 mesiace po plastike. Dvaja pacienti s dehiscenciou glandu zatiaľ odmietajú korekciu vzhľadom k zlepšenému nálezu na penise (obe boli penoskrotálne hypospádie). Jednu stenózu vonkajšieho ústia neouretry sme vyriešili ventrálnou meatotómiou 2 mesiace po operácii. Záver: Úprava hypospádie metódou Onlay dáva veľmi dobré kozmetické aj funkčné výsledky.
hypospádia Onlay plastika komplikácie
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 107-111
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by