Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Asthma bronchiale
Eva Lapšanská
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
V posledných rokoch významne narastá frekvencia výskytu alergických ochorení, čo vedie k zvyšovaniu záujmu o túto problematiku. Alergické ochorenia sa vyskytujú v ktoromkoľvek veku a môžu viesť k ochoreniu ktoréhokoľvek orgánu. Dnes sa s alergickým pacientom vo svojej ordinácii stretne každý lekár. Otázky týkajúce sa etiológie, patogenézy, prevencie a liečby alergií sú predmetom mnohých odborných diskusií, ale i rozhovorov medzi rodičmi dieťaťa a lekárom. Nepochybnou skutočnosťou zostáva tvrdenie, že alergické ochorenia vznikajú vždy v dôsledku interakcie genetických predpokladov a vplyvu vonkajšieho prostredia. Akákoľvek recidíva sťaženého dýchania, posluchového nálezu, ale aj len samotného kašľa by mala viesť k odbornej konzultácii, pokiaľ možno s konkrétnym diferenciálne diagnostickým záverom.
alergia alergické ochorenie alergický pacient astma kašeľ bronchiálna hyperreaktivita
Pediatria (Bratisl.) 2007; 2 (5): 278 - 280
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by