Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Biomarkery chronických obličkových chorôb u detí
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2013
Dnešný stav rutinnej diagnostiky chronických obličkových chorôb (CHOCH) a monitorovania ich priebehu už nevyhovuje súčasným možnostiam a nárokom modernej detskej nefrológie. Už nestačí vyšetrenie moču/sedimentu, sérovej koncentrácie kreatinínu a proteinúrie. K dispozícii máme dostatok nových biomarkerov, ktoré podstatne rozšírili diapazón diagnostických možností, je však potrebné, aby sa pediatri oboznámili s ich využívaním v rutinnej praxi. V našom prehľade sme zhrnuli súčasný stav nefrologických biomarkerov a perspektívne možnosti ich využitia u detí s nefropatiami.
chronická obličková choroba (CHOCH) nefrologické biomarkery glomerulová filtrácia zápal oxidačný stres
Pediatria (Bratisl.) 2013; 8 (3): 125-130
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by