Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Charakteristiky proteinúrie u detí
Miroslav Šašinka, Miroslava Brndiarová, Tibor Šagát, Katarína Furková, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Proteinúria znamená prítomnosť bielkoviny v moči a patrí k najčastejším príznakom obličkových ochorení. Môže byť
benígna alebo je prvým príznakom závažného obličkového ochorenia. V pediatrickej populácii je pomerne častým nálezom
a väčšinou sa zistí náhodne. Spolu s artériovou hypertenziou predstavujú najzávažnejší rizikový faktor progresie
chronickej obličkovej choroby. V súčasnosti sa odporúča vyjadrovať proteinúriu ako odpad bielkoviny za 24 hodín prepočítaný
na povrch tela. Pri stanovení z jednej vzorky moču (najčastejšie u dojčiat a malých detí) sa vyjadruje indexom,
ktorý hodnotí pomer koncentrácie bielkoviny a koncentrácie kreatinínu v moči. Z hľadiska menežmentu a prognózy
ochorenia je dôležité rozlíšenie benígnej a patologickej proteinúrie s následným podrobným nefrologickým vyšetrením.
proteinúria detský vek patofyziológia
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 195-198
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by