Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dlouhodobé sledování adolescentů po protinádorové léčbě
Hana Hrstková, Pavla Bothová–Balcárková, Lubomír Elbl, Jana Šťastná
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2009
V práci byly hodnoceny změny funkce levé komory srdeční u 33 asymptomatických pacientů po komplexní protinádorové léčbě včetně antracyklinů v minulosti (skupina A) a u 13 pacientů, užívajících jiná než antracyklinová cytostatika (skupina B). Kontrolní soubor představovalo 64 zdravých adolescentů (skupina C). U všech bylo provedeno echokardiografické vyšetření s hodnocením parametrů funkce systolické a diastolické. Jednotlivé parametry byly porovnány mezi skupinami A, B a C. Byly nalezeny rozdíly v některých ukazatelích diastolické funkce levé komory ve srovnání se zdravou populací a to u obou skupin pacientů. Poškození srdce má pravděpodobně komplexní podklad, kde antracykliny hrají významnou, ale ne jedinou roli.
Klíčová slova: antracykliny, kardiotoxicita, echokardiografie, diastolická funkce
Pediatria (Bratisl.) 2009; 4 (1): 7-10
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by