Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Giardia lamblia – etiopatogenéza detských ochorení
Alexandra Pillarová1, Peter Bánovčin2, Zuzana Havlíčeková2
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2012
Giardia lamblia (synonymum: Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, Lamblia intestinalis) je črevný parazit s celosvetovým výskytom a je jedným z najčastejších vyvolávateľov hnačkovitých ochorení u človeka, ktoré označujeme ako giardiáza. Giardiáza sa v detskom veku môže prezentovať ako asymptomatická infekcia, akútne alebo chronické hnačkovité ochorenie. Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia v detskej populácii asymptomatický, chronická giardiáza môže pretrvávať roky, so striedaním symptomatických a asymptomatických periód. Symptómy zahŕňajú hnačku, kŕče v bruchu, nadúvanie, plynatosť, bledé, mastné a páchnuce stolice, chudnutie a vracanie. Giardiáza môže mať za následok malabsorpciu, poruchy rastu alebo extraintestinálne komplikácie, vzácne môže spôsobiť smrť.
Giardia lamblia giardiáza intestinálne prejavy extraintestinálne prejavy
Pediatria (Bratisl.) 2012; 7 (6): 267-270
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by