Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Hypertrofická kardiomyopatia v novorodeneckom veku – kazuistika
Hypertrofická kardiomyopatia v novorodeneckom veku – kazuistika
Martina Útla1, Michal Jánoš1, Ivana Staňová2
Hypertrofická kardiomyopatia (HCMP) je najčastejšie geneticky podmienené ochorenie srdca. Je to primárne familiárne kardiálne ochorenie s heterogénnou expresivitou a s rôznym klinickým priebehom. HCMP je charakterizovaná zhrubnutím steny ľavej alebo pravej srdcovej komory, dysfunkciou kontrakčnej činnosti srdca a potenciálnymi fatálnymi dysrytmiami. HCMP má značnú genotypovú aj fenotypovú variabilitu. Bolo identifikovaných viac ako 1400 mutácií, najmä génov kódujúcich sarkomerické proteíny. Klinický obraz je rozdielny u rôznych pacientov – od asymptomatického nosičstva mutácií až po náhlu smrť ako prvú klinickú manifestáciu. Väčšina pacientov s HCMP je bezpríznakových, avšak niektorí trpia dušnosťou, synkopami a palpitáciami. Liečba je zameraná na odstránenie príznakov a zahrňuje podávanie β-blokátorov a blokátorov kalciového kanálika. Náhla smrť je najčastejšou príčinou úmrtia u pacientov s HCMP. Autori uvádzajú kazuistiku náhleho úmrtia 9-dňového novorodenca, ktorého príčinou bola hypertrofická kardiomyopatia.
hypertrofická kardiomyopatia náhla smrť
Pediatria (Bratisl.) 2013; 8 (2): 99-102
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by