Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hypogamaglobulinémia s totálnou absenciou b-lymfocytov u 16-ročnej pacientky
Janka Vyšehradská, Jana Straková, Marián Fedor, Robert Vyšehradský, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2006
Autori prezentujú prípad pacientky s anamnézou bronchopneumónie a recidivujúcich infekcií horných dýchacích ciest v predškolskom veku, u ktorej vo veku 16 rokov pri pyelonefritíde sa zistila významná deficiencia imunoglobulínov G. Následným podrobnejším vyšetrením bola dokázaná totálna absencia B-lymfocytov v periférnej krvi. Substitučná liečba intravenóznymi imunoglobulínmi okrem vzostupu koncentrácie imunoglobulínov G viedla k normalizácii zápalovej aktivity a k zlepšeniu parametrov nešpecifickej imunity. Okrem toho autori diskutujú o možnej etiológii uvedenej imunodeficiencie a ďalších diagnostických postupoch potrebných na jej diferenciáciu.
Kľúčove slová: Brutonova agamaglobulinémia, hypogamaglobulinémia, bežná variabilná imunodeficiencia, B-lymfocyty, imunoglobulíny
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (3): 168 - 171
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by